Työturvallisuus ja kaluston huolto

 Kategoriassa Nostot

Työturvallisuus aina ensimmäisenä.

 

Rakennus- ja kuljetusalalla työturvallisuus on aina etusijalla. Pidämme työturvallisuudesta huolta säännöllisellä henkilökunnan koulutuksella sekä kaluston huollolla ja tarkastuksilla.

Alallamme erilaisia lupia ja kortteja on melko laaja skaala. Työturvallisuuskortti on pakollinen jokaiselle kenttätyöntekijälle ja esimerkiksi hitsauksia varten vaaditaan tulityökortti. Ajoneuvoja kuljettavilta vaaditaan kuorma-autokortti (C-kortti) sekä rahtikuljetuksiin viiden vuoden välein suoritettavat viisi jatkokoulutuspäivää, joka kulkee ammattipätevyyden jatkotutkinnon nimikkeellä.

Työmaalle mentäessä suoritetaan aina ennen nostotöitä pystytystarkastus, jossa todetaan nostokoneen ja nostopaikan kunto. Tarkastuksesta laaditaan aina pystytystarkastuspöytäkirja, johon kirjataan ylös myös, mikäli työturvallisuudessa tai nosto-olosuhteissa havaitaan joitain puutteita.

Kalustoon tehdään päivittäin muun muassa rengaspaineiden tarkastus ja kuluvia osia vaihdetaan säännöllisesti. Kaluston määräaikaishuollot tehdään pitkälti omassa huoltohallissa, mutta välillä apuna toimivat myös laitteiden merkkihuollot.

Sertifioitu tarkastaja tekee vuosittain nostokoneisiin tarkastuksen kunnon varmistamiseksi. Myös alavaunu käytetään katsastuskonttorilla tarkastuksessa vuosittain. Mikäli nostokonetta pidetään käytössä yli kymmenen vuotta, tehdään niihin kymmenen vuoden välein sertifioidun tarkastajan toimesta perusteellinen tarkastus, jossa mm. nostopuomit röntgenkuvataan mahdollisten rasitusmurtumien varalta.

Nostoapuvälineet, kuten nostokorit, liinat ja kettingit tarkastetaan myös säännöllisesti. Hyväksytyn tarkastuksen yhteydessä kettingit merkitään vaihtuvan värisellä leimalla, josta kyseisen kettingin kunto nostotöihin voidaan varmistaa vuodeksi eteenpäin.

Suomessa rakennusalalla pidetään tarkastuksista erittäin hyvää huolta, joka omalta osaltaan lisää melko reilustikin kustannuksia alalla toimijoille. Näin toimimalla pystytään kuitenkin minimoimaan työmailla ja liikenteessä sattuvia onnettomuuksia, joten voimme olla tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen.